Pristupanjem sajtu autopresvlake.rs , vi prihvatate i slažete se da će te poštovati sledeći privatnosti. Ukoliko ne prihvatate uslove sadržane u ovoj izjavi Politike privatnosti, morate odmah da prestanete da koristi sajt i / ili usluge sajta.

Ova politika može da se promeni s vremena na vreme ažuriranjem stranice. Trebalo bi da proverite ovu stranicu povremeno kako bi bili sigurni da ste upoznati sa svim promenama.

Podnošenjem registracione prijave na autopresvlake.rs, vi prihvatate i slažete se činjenicom da će vaši lični podaci biti korišćeni od strane administratora autopresvlake.rs za sledeće namene:

–  Da vam se obrati, kao klijent na sajtu;
–  Da obradimo Vaš naloga;
–  Daje vam pristup određenim takmičenjima, poklonima i promotivnih aktivnosti;
–  Da bi vam poslali nekomercijalna ili administrativna obaveštenja (u vezi sa izmenama na sajtu ili vaš korisnički nalog, na primer);
Da bi vam slali vesti o ponudama, popustima ili drugim informacijama o bebomanija.com ili drugih lica, sa kojima autopresvlake.rs ima poslovni odnos.

Mi čuvamo lične informacije da bi vam slali obaveštenja o vašem korisničkom nalogu na autopresvlake.rs, da vas obavestim o statusu vaših porudžbina i da ocenite kvalitet proizvoda i usluga koje vam pružamo.

U ime firme Kairos doo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni firme Kairos doo odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Ako imate pitanja u vezi naše politike privatnosti, molimo kontaktirajte nas koristeći formular KONTAKT

U nastavku ćemo te informisati o podacima koje prikupljamo prilikom tvoje posete našem web servisu te ćemo ti objasniti načine obrade i upotrebu tvojih podataka. Ako naš web servis sadrži linkove koji te vode na neke druge web stranice, na tim se stranicama naša Pravila o zaštiti privatnosti ne primenjuju.

Prihvatanje ovih Pravila o zaštiti privatnosti znači prihvatanje prikupljanja, obrade i korišćenja tvojih podataka o ličnosti od strane autopresvlake.rs, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i uključuje uslove koje ćemo ti opisati u nastavku ovog teksta.

Molimo te da odvojiš malo vremena da pažljivo pročitaš ova pravila.

Tvoja Prava

Imaš pravo besplatno zatražiti prijem svojih podatka o ličnosti  koje obrađuje autopresvlake.rs

Osim toga, imaš pravo i na sledeće:

 • Pravo pristupa – pravo pristupa tvojim podacima kao i informacijama o načinu obrade istih.

 • Pravo na ispravak – pravo zahteva za izmenu tvojih podataka o ličnosti.

 • Pravo na brisanje – pravo zahteva za brisanje tvojih podataka o ličnosti.

 • Pravo na ograničenje obrade – pravo na zahtev ograničenja obrade podataka o ličnosti.

 • Pravo prenosa podataka – pravo prenosa podataka o ličnosti u strojno-čitljivom formatu.

 • Pravo prigovora – pravo povlačenja pristanka, kao i prigovora na obradu podataka o ličnosti.

 • Pravo žalbe nadzornom organu – pravo pritužbe koja se odnosi na Kairos možeš dostaviti nadzornom organu, odgovornom za Bebomaniju.

Ako želiš iskoristiti bilo koje od navedenih prava možeš nas kontaktirati na e-adresu: info@autopresvlake.rs

Odgovorni nadzorni organ vlasti za Kairos  je:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15

Beograd 11120, Srbija

e-adresa: office@poverenik.rs

Kada, zašto i kako prikupljamo tvoje podatke

Kako bismo mogli uspešno izvršavati svoje usluge i obaveze prema tebi, moramo prikupiti, obraditi i sačuvatii, a ponekad i podeliti tvoje lične podatke. U ispod prikazanoj tabeli možeš videti koji su nam podaci potrebni za koju svrhu. Takođe, možeš videti pod kojima uslovima delimo tvoje podatke s trećim stranama.

Lični podaci su podaci pomoću kojih se može, direktno ili indirektno, stupiti u kontakt s tobom, poput tvog imena i prezimena, adrese, broja telefona, datuma rođenja, podataka o lokaciji ili e-adresa.

Molimo te da podeliš s nama samo one informacije koje su nam stvarno neophodne. S obzirom na to da ti želimo osigurati jasan pregled informacija, prikazujemo ti objašnjenje o obradi podataka u obliku tabele. Smatramo da tako delimo informacije na transparentan, razumljiv i lako dostupan način, jasnim i jednostavnim jezikom.

Ispod prikazana tabela sadrži informacije koje prikupljamo o tvojim ličnim podacima. S obzirom na to da postoje različiti tipovi podataka grupisali smo ih u kategorije kako bismo ti ih jednostavnije prikazali.

Lični podaci koje koristimo prilikom tvoje posete našoj web stranici

Kada otvorite našu web stranicu da biste dobili inspiraciju za vašu sledeću narudžbinu, ali se ne registrujete, prikupljamo sledeće podatke:

Kategorije podataka

Objašnjenje

Informacije o vezi

Vreme poseta stranice, datum, vreme zadržavanja na stranici, izvor, odgovarajuća IP adresa, ostali podaci o procesu.

Ove informacije prikupljamo isključivo kako bismo ti mogli prikazati web servis. Za obradu podataka koristimo samo nužne podatke koje obrađujemo u skladu sa zakonom, minimizirajući opseg podataka na one najosnovnije.

Lični podaci koje prikupljamo prilikom poseta našoj stranici i registraciji

Kod prikupljanja tvojih podataka o ličnosti želimo prikupiti što manje informacija. Vodimo se politikom “što manje, to bolje”, a svi podaci koje smo prikupili imaju strogo i jasno definisanu svrhu. U slučaju da ne želiš samo posetiti naš web servis već se želiš ulogovati i videti svoje prethodne narudžbine, prikupićemo sledeće lične podatke:

Kategorije podataka

Objašnjenje

Pristup podacima

Korisničko ime, korisnički ID, lozinka

Podaci o vezi

vreme, datum i trajanje korišćenja stranice, izvor, odgovarajuća IP adresa, drugi podaci o procesu

Podaci o komunikaciji

komentari, ocene, odgovor na komentare, komunikacija ostvarena na našem servisu

Druge informacije

podaci koje dobrovoljno deliš s nama koristeći naš web servis u ili aplikaciju, ali i podaci dobijeni iz društvenih mreža ili drugih javnih baza podataka (npr. korisnički ID s drugih platformi)

U slučaju da s nama podeliš lične podatke druge osobe, za to moraš imati prethodni pristanak iste. Dužan/na si informisati osobe čije podatke deliš o načinu obrade podataka o ličnosti koji je u skladu s našim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Lični podaci koje prikupljamo kada posetiš našu stranicu, registruješ se i pošalješ svoju narudžbinu

Ako želiš da poručiš nešto sa portala autopresvlake.rs potrebno je da se se registrujes popunjavanjem podataka ili poručiš brzim poručivanjem bez kreiranja naloga. U oba slučaja prosledjuješ nam podatke o ličnosti. Količina prikupljenih podataka zavisi o informacijama koje s nama podeliš. Kako bismo mogli uspešno obraditi tvoju narudžbinu, treba ćeš da ispuniš “obavezna polja” predviđena za osnovne informacije. Bez tih informacija ne možemo obraditi tvoju narudžbinu. U polja koja nisu označena kao obavezna, ne moraš upisivati tražene informacije. Ipak, ako se odlučiš s nama podeliti takve informacije, pomoći ćeš nam u poboljšanju naše usluge. Osnovne informacije koje prikupljamo su sledeće:

Kategorije podataka

Objašnjenje

Informacije o korisničkom nalogu (potrebne za uslugu dostave)

ime, prezime, kompanija, adresa, broj telefona i e-adresa,

Lični podaci

korisnički ID, lozinka,

Podaci o komunikaciji

komentari, ocene ili komentari, komunikacija putem e-poruka

Podaci o vezi

vreme, datum i trajanje korištenja stranice, izvor, odgovarajuća IP adresa, drugi podaci o procesu

Informacije o uređaju

ID uređaja, operativni sistem i odgovarajuća verzija ili drugi prepoznavatelji uređaja, geolokacijski podaci

Informacije o narudžbini

istorija naručivanja

Druge informacije

podaci koje dobrovoljno deliš s nama koristeći našu stranicu, aplikaciju i sl.

Definisana svrha i pravni osnov

Tvoje lične podatke prikupljamo samo onda kada je to potrebno. Prikupljanje podataka o ličnosti potrebno je kako bismo ti mogli pružiti uslugu našeg web servisa. Podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s srpskim zakonom. Pristanak lica na koje se podaci odnose, poštovanje pravnih obaveza i legitimni interesi rukovaoca je pravna osnova prema kojoj vršimo obradu podataka o ličnosti. Sve o svrsi i pravnoj osnovi obrade podataka možeš saznati u niže prikazanoj tablici:

Šta je svrha

Zašto obrađujemo podatke u ovu svrhu

Proces naručivanja i dostave

Tvoji se lični podaci obrađuju i tokom naručivanja. Kad šalješ svoju narudžbinu, u zavisnosti od toga jesi li registrovan korisnik ili gost web servisa (ako je primenjivo), obrađuju se podaci o tvom korisničkom nalogu.

Kategorije podataka o ličnosti:

Pristup podacima

Informacije o nalogu

Podaci o vezi

Podaci o komunikaciji

Informacije o uređaju

Informacije o narudžbnii

Ostale informacije

Pravna osnova:

Kako bismo ti osigurali dostavu poručenih artikala i kako bismo kontaktirali naše partnere ( dostavne službe) moramo imati tvoje lične podatke (ispunjenje ugovora).

Sigurnost i zaštita

Želimo ti ponuditi najbolju moguću uslugu zbog čega nam je stvarno važan odnos s tobom, ali nije svaki posetilac naše stranice ljubazan poput tebe. Kako bismo zaštitili našu uslugu i izbegli potencijalne rizike, moramo prikupiti lične podatke koji nam pomažu identifikovati potencijalne pretnje. Takođe, tvoje podatke čuvamo i kako bismo te mogli obavestiti o zaštiti istih zbog toga beležimo da li ti je došlo obaveštenje kao i jesu li ti dostupna Pravila o zaštiti privatnosti.

Kategorije podataka o ličnosti:

podaci o vezi

podaci o pristupu

Pravna osnova:

Zakonski smo dužni zaštititi tvoje podatke na odgovarajući način (u skladu sa zakonskom obvezom) i u našem interesu je zaštita naše kompanije (legitimni interes).

Dalja obrada podataka zavisna od našeg legitimnog interesa

Naš je zadatak, osim svrhe i pravne osnove, da obrađujemo i lične podatke zbog tzv. legitimnih interesa. Legitimni  interesi obrade podataka je posebno važan za kompaniju zbog obrade u svrhu sigurnosti mreže i informacija kao i zbog direktnog marketinga.

Tvoje lične podatke koristimo kako bismo zadovoljili svoje legitimne interese uz uslov da ne ugrozimo tvoja prava i slobode. Da bismo uskladili naše interese s tvojim pravima uveli smo prilagođene kontrolne mehanizme. Obrade podataka koje su opisane ispod u tekstu predmet su četverostranog testiranja koje služi osiguravanju tvojih prava i sloboda. Kao deo četvorostranog testa, najpre se proverava da su prikupljeni podaci (1. Test podatka o ličnosti) podaci o ličnosti. Zatim se testira je li svrha zakonita (2. Test svrhe) i jesu li lični podaci koji će biti prikupljeni u skladu s principima prikupljanja podataka (3. Test nužnosti). Na samom kraju testiramo i ravnotežu interesa (4. Test ravnoteže). Ako procenimo da možemo osigurati zaštitu tvojih podataka od bilo kakvog rizika, mi ćemo ih obraditi na pravnoj osnovi legitimnog interesa. Takve obrade uključuju:

Obrade na osnovu legitimnog interesa

Objašnjenje

Reklamiranje

Ponude s vaučerima, popustima i promocijama kao i upitnike i  istraživanja u svrhu poboljšanja naše usluge, slat ćemo ti putem e–maila. Uvek možeš prekinuti obradu svojih podataka u svrhu reklamiranja. Ako želiš prekinuti obradu svojih podataka u svrhu reklamiranja ili te zanimaju dodatne informacije možeš nam poslati e-mail na: info@optimizacijasajtova.com

E-mail marketing

Naš je cilj sprečiti generički newsletter i nekontrolirane marketinške mere. Upravo zato biramo modele prilagođene tvojim interesima i kontaktiramo te samo onda kada verujemo da bi ti se određena informacija mogla svideti. Ako želiš prekinuti obradu svojih podataka u svrhu reklamiranja ili te zanimaju dodatne informacije možeš nam poslati e-mail na: info@kliklak.rs

Utisci

U slučaju reklamacije/ negativnog utiska korisnika upućen na proizvod, na kvalitet proizvoda, određeni podaci (ime korisnika) dostavljamo partnerima (ovlašćeni servis), sa ciljem rešavanja reklamacije.

Merni podaci

Kako bismo poboljšali sopstvenu uslugu prikupljamo različite merne podatke koje ne možemo dodeliti niti tebi niti tvom profilu. Takvi nam podaci pomažu u poboljšanju reklamiranja.

Spajanje i preuzimanje, promena vlasnika

Ako dođe do spajanja s drugom kompanijom ili do preuzimanja naše kompanije, toj ćemo kompaniji preneti tvoje podatke. Naravno, traži ćemo od kompanije da obradu tvojih podataka uskladi s Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ostale informacije

Ako dobrovoljno odlučiš s nama podeliti informacije koje nisu obavezne, pomažeš nam u poboljšanju naše usluge. Reč je o podacima koje nam pružaš prilikom poseta našem web servisu, koristeći našu aplikaciju, ali i putem drugih izvora poput društvenih mreža ili drugih javnih baza podataka (npr. korisnički ID na drugim platformama)

Procena kvalitete

U svrhu pružanja što bolje usluge redovito merimo uspehe marketinških metoda kao i potencijalne uzroke neuspešnih marketinških metoda. Zbog toga, primera radi, analiziramo otvaraju li se newsletteri te merimo broj klikova na određenoj web stranici.

Kada brišemo tvoje podatke?

Tvoje lične podatke brišemo, prema propisanim pravilima, čim se ispuni njihova svrha. U zavisnosti od svrhe obrade podataka, primenjuju se različita pravila o brisanju podataka. Prikupljeni podaci imaju i naznaku s pravilom brisanja. Kada istekne period zadržavanja podataka, sačuvani podaci će biti izbrisani.

Tvoje lične podatke možemo izbrisati ako to zatražiš od nas putem e-maila. Ako ne zatražiš brisanje svojih podataka, mi ćemo ih izbrisati deset godina nakon prikupljanja.

Tvoj ćemo korisnički nalog ukloniti ako je neaktivan više od deset godina. O brisanju tvojih podataka ćemo te najpre obavestiti e-mailom koji ćemo ti poslati na e-mail adresu s kojom si se registrirao/la na naš web servis.

I pored zahteva za brisanjem podataka, zbog zakonskih odredbi obvezni smo sačuvati deo istih.

Osim naših pravila o brisanju podataka, postoje i pravila o periodu zadržavanja podataka, koja također moramo poštovati. Primera radi, porezni podaci se moraju čuvati šest do deset godina, a u nekim slučajevima čak i duže. Posebna pravila o periodu zadržavanja podataka zavise od lokalnih zakonskim uslova.

S kim delimo tvoje podatke?

U ovom delu želimo da te informišemo o tome s kim i pod kojim uslovima delimo tvoje podatke. Cilj nam je transparentno deliti tvoje podatke s trećim stranama.

Koje treće strane imaju pristup tvojim ličnim podacima?

Nikada nećemo proslediti tvoje podatke neovlašćenim trećim osobama. S obzirom na to da u sklopu našeg poslovanja primamo usluge određenih pružaoca, dajemo im ograničen i strogo praćen pristup tvojim ličnim podacima. Pre nego što prosledimo osobne podatke kompanijama-partnerima na obradu, svaka će kompanija biti pojedinačno revidirana. Svi primaoci podataka moraju ispuniti uslove zakonske zaštite podataka i moraju, valjanim dokazima, dokazati potrebni nivo zaštite podataka o ličnosti.

U ispod prikazanoj tabeli želimo na transparentan i jasan način informisati te o svim našim primaocima podataka te o razlozima deljenja tvojih podataka o ličnosti:

Primaoci podataka

Razlozi

Spoljni pružaoci usluge

Zaposleni u Bebomaniji komuniciraju sa spoljnim pružaocima usluga. Spoljni pružaoci usluga podstiču naše poslovne aktivnosti procenom i poboljšanjem naših marketinških kampanja, omogućavanjem personaliziranog reklamiranja, IT rešenjima te sigurnim proverama (prepoznavanje i uklanjanje grešaka).

Zaposleni u TR Kliklak računari

Uvek nastojimo efikasno koristiti resurse, što u ovom kontekstu znači da podstičemo jedni druge u poboljšanju obrade podataka. S obzirom na to da i sama informacija o podacima o ličnosti predstavlja njihovu obradu, želimo te informisati o tome da određeni zaposleni spoljni pružaoci usluga takođe mogu imati ograničen pristup bazi podataka o ličnosti.

Nudimo zajednički sadržaj i usluge što uključuje i tehničku podršku sistema.

Nećete primati neželjene newslettere ni druge promotivne materijale naših partnera.

Zakonska ovlašćenja i pravni postupci

Nažalost, može se dogoditi da se neki naši korisnici ili pružaoci usluga ne ponašaju pošteno te da nas žele oštetiti. U ovakvim slučajevima nismo samo obvezni prema zakonu predati lične podatke nadležnim organima, nego je i u našem legitimnom interesu izbeći štetu i sprovesti tužbu.

Merni podaci

Kako bismo vam u kontinuitetu mogli osigurati bolju uslugu, redovno procenjujemo uspeh ili potencijalne uzroke neuspelih marketinških mera. Zbog toga analiziramo, primera radi, otvaraju li se naši newsletteri i sam sadržaj.

Ostale informacije

Podaci koje nam pružate dobrovoljno dok koristite web stranicu, aplikaciju ili srodne aktivnosti, ali i iz drugih izvora kao što su društveni mediji ili druge (javne) baze podataka (npr. User-ID drugih platformi)

Kojim zemljama prenosimo tvoje podatke?

Pojedini obrađivači koji mogu da pristupe ličnim podacima, imaju sedište u stranim zemljama, i to pre svega u državama članicama EU odnosno u državama članicama Konvencije Saveta Evrope 108. Iznošenje podataka u ove države se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka u tim zemljama, u skladu sa zakonom.

Ukoliko pojedini obrađivači imaju sedište izvan gore pomenute grupe zemalja, iznošenje podataka bi bilo moguće isključivo uz primenu odredbi člana 65. ZZPL kojim se reguliše prenos uz primenu odgovarajućih mera zaštite.

Informacije o kolačićima

Definicija kolačića i koje kolačiće koristimo

Kako bi posete našem web servisu i/ili aplikaciji bio što atraktivniji te kako bismo optimizovali korišćenje nekih funkcija, koristimo tzv. kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke sačuvane na tvojim uređajima. Neki kolačići se brišu nakon isteka sesije pretraživača, odnosno nakon zatvaranja tvog pretraživača (tzv. kolačići sesije). Ostali kolačići ostaju na tvojim uređajima te pomoću njih možemo prepoznati pretraživača prilikom tvoje sledeće posete na naš web servis (trajni kolačići). Na svom pretraživaču možeš odabrati opciju da te informišu o postavkama kolačića te da sam/a donosiš odluku o tome hoćeš li prihvatiti ili zabraniti kolačiće u specifičnim situacijama ili pri svakoj poseti web stranici. Blokiranje kolačića može ograničiti funkcionalnost naše stranice ili aplikacije.

Koje kategorije kolačića postoje

Neophodni kolačići su potrebni jer ti omogućuju navigaciju i korišćenje web servisa i svih njegovih funkcija.. Bez ovih kolačića ne može se garantovati funkcionalnost web servisa. Funkcionalnost web servisa uključuje sve radnje na web servisu (npr. unos teksta) pa čak i navigaciju po web stranici.

Funkcionalni kolačići omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (npr. korisničko ime, jezik ili lokacija) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge. Ovi kolačići prikupljaju anonimne informacije i ne mogu pratiti tvoje korake na drugim web stranicama.

Izvedbeni kolačići prikupljaju informacije o korištenju web servisa – npr. koje stranice korisnik našeg web servisa najčešće posećuje i prima li ikada poruke o grešci na našem web servisu. Ovi kolačići ne čuvaju informacije o identitetu korisnika. Prikupljene informacije su sažete (grupirane) i anonimne. Ovi se kolačići koriste isključivo u svrhu poboljšanog rada stranice te u svrhu boljeg iskustva korisnika.

Kolačići za marketinške svrhe se koriste u svrhu ciljanog reklamiranja prilagođenog korisniku i njegovim/njenim interesima. Koriste se za ograničavanje oglasa te mere učinkovitost reklamnih kampanja. Oni beleže tvoj poset web servisu. Ova se informacija može deliti s trećim stranama (npr. oglašivačima) u svrhu poboljšanja targetiranja i reklamiranja.

Prigovori na korišćenje kolačića

Ako ne želiš da autopresvlake.rs beleži informacije o tvojoj poseti na naš web servis, možeš isključiti tu opciju. U slučaju da ne želiš koristiti kolačiće možeš isključiti tu opciju u svom pretraživaču. Ako izbrišeš kolačiće ili koristiš druge pretraživače mora ćeš ih ponovno isključiti na svakom pojedinačnom pretraživaču ili uređaju.

Kolačići trećih strana

Google AdWords

Google AdWords kolačiće koristimo za praćenje konverzija. Google Adwords je analitički servis kompanije Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Kada pristupiš našem web servisu putem Google oglasa, Google Adwords će postaviti kolačić na tvoj uređaj (“kolačić preusmeravanja”- izvedbeni kolačić). Ovaj će kolačić nestati nakon 30 dana te neće služiti za ličnu identifikaciju posetioca. Ako kolačić nije nestao prilikom poseta određenoj stranici, možemo prepoznati je li posetioc kliknuo na oglas te je li Google preusmerilo korisnika na naš web servis. Svaki oglašivač ima različite kolačiće. Iz tog se razloga kolačići ne mogu pratiti putem web stranice oglašivača. Informacije prikupljene preko kolačića koriste se za kreiranje statistike konverzije korisnika Adwordsa. Oglašivači će videti ukupan broj korisnika koji su kliknuli na njihov oglas te će videti koliko je korisnika preusmereno na označenu stranicu za praćenje konverzije. Oglašivači neće imati informacije za identifikaciju korisnika. Ako ne želiš učestvovatii u procesu praćenja možeš blokirati kolačiće putem postavke koja onemogućava automatske kolačiće. Možeš onemogućiti kolačiće za praćenje konverzije tako da u pretraživaču, na domeni “googleadservices.com”, postaviš blokiranje kolačića.

Google Analytics

Uz Google AdWords sarađujemo i s Google Analyticsom. To je analitički servis kompanije Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Informacije koje dobijamo putem Google Analytics kolačića govore nam o tvom korišćenju našeg web servisa i obično se prenose i čuvaju na Google serveru u SAD-u. Na našim je stranicama aktivna opcija za IP anonimnost, tako da je IP adresa korisnika unutar država članica EU te u drugim državama koje su vezane Ugovorom o europskom ekonomskom prostoru unapred onemogućena. Samo će u izvanrednim slučajevima potpuna IP adresa biti poslana Google serveru (u SAD) gde će biti i skraćena. Google će koristiti ovu informaciju kako bi ocenio tvoje korišćenje naše web stranice, kako bi prikupljao izveštaje o tvojim aktivnostima te kako bi pratio web stranice drugih usluga. IP adresa koja je dostupna Google Analyticsu neće biti povezana s drugim Googleovim podacima. Imaš opciju prekidanja čuvanja kolačića u svojim podešavanjima pretraživača, ali moramo te upozoriti da u ovom slučaju možda nećeš moći koristiti sve funkcije web stranice.

Takođe, možeš sprečiti Google da prikuplja i obrađuje podatke koje je proizveo kolačić prilikom tvog korišćenja web stranice (uključujući i tvoju IP adresu) instalacijom dodatka na pretraživač koji je dostupan na ovom linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Facebook alat za ponovno ciljanje korisnika

Alat za ponovno ciljanje korisnika web stranice od kompanije Facebook Inc. (1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA; “Facebook”) koristimo u slučaju da si korisnik Facebooka. Ovaj alat će proizvesti neidentifikacijski kontrolni broj koji će biti poslan Facebooku na analizu u marketinške svrhe. S druge strane, mi enkriptiramo tvoju e-mail adresu te ju šaljemo Facebooku u enkriptiranom obliku. Prepoznavanjem kolačića i prenosom šifrirane informacije Facebook će ti pružati preporuke ciljanog proizvoda u obliku personaliziranog reklamnog oglasa.

Možeš odustati od korištenja Facebook alata na poveznici:

https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences.

MailChimp

Mailchimp je platforma kompanije The Rocket Science Group, LLC za slanje promotivne elektronske pošte (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA ). Ukoliko ne želite da primate promotivnu elektronsku poštu, možete se odjaviti ovde:

Pravo izmene

Zadržavamo prava za promenom Pravila o zaštiti podataka u skladu sa zakonskim odredbama. Obavestićemo te o svim važnim promenama, kao što su promene svrhe obrade podataka o ličnosti ili ostvarivanje novih svrha.

Završni savet

Zaštita tvojih podataka o ličnosti nam je od izuzetne važnosti zbog čega preduzimamo određene tehničke i organizacione mere zaštite. Molimo te da imaš na umu da si upravo ti vlasnik/ca svojih podataka i što manje informacija podeliš, to više kontrole imaš. Primera radi, ako želiš pretraživati anonimno i ne želiš da mi, ili naši pružaoci usluga, analiziramo tvoje pretraživanje, možeš napraviti promene u podešavanjima svog pretraživača. Ako ne prilagodiš podešavanja, mnogi će pružaoci usluga sačuvati podatke koje podeliš s nama. U retkim će se slučajevima kreirati personalizirana referenca, ali uviek možeš pretraživatii u “Incognito načinu” Google Chrome pretraživaču ili u “Privatnom načinu” Firefox pretraživaču.

3. EMBEDDED CONTENT

Pages on this site may include embedded content, like YouTube videos, for example. Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if you visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged-in to that website. Below you can find a list of the services we use:

FACEBOOK

The Facebook page plugin is used to display our Facebook timeline on our site. Facebook has its own cookie and privacy policies over which we have no control. There is no installation of cookies from Facebook and your IP is not sent to a Facebook server until you consent to it. See their privacy policy here: Facebook Privacy Policy .

TWITTER

We use the Twitter API to display our tweets timeline on our site. Twitter has its own cookie and privacy policies over which we have no control. Your IP is not sent to a Twitter server until you consent to it. See their privacy policy here: Twitter Privacy Policy .

YOUTUBE

We use YouTube videos embedded on our site. YouTube has its own cookie and privacy policies over which we have no control. There is no installation of cookies from YouTube and your IP is not sent to a YouTube server until you consent to it. See their privacy policy here: YouTube Privacy Policy.

4. COOKIES

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymized tracking data to third party applications like Google Analytics. Cookies generally exist to make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the help section of your browser.

NECESSARY COOKIES (ALL SITE VISITORS)
 • cfduid: Is used for our CDN CloudFlare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. See more information on privacy here: CloudFlare Privacy Policy.
 • PHPSESSID: To identify your unique session on the website.
NECESSARY COOKIES (ADDITIONAL FOR LOGGED IN CUSTOMERS)
 • wp-auth: Used by WordPress to authenticate logged-in visitors, password authentication and user verification.
 • wordpress_logged_in_{hash}: Used by WordPress to authenticate logged-in visitors, password authentication and user verification.
 • wordpress_test_cookie Used by WordPress to ensure cookies are working correctly.
 • wp-settings-[UID]: WordPress sets a few wp-settings-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
 • wp-settings-[UID]:WordPress also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
5. WHO HAS ACCESS TO YOUR DATA

If you are not a registered client for our site, there is no personal information we can retain or view regarding yourself.

If you are a client with a registered account, your personal information can be accessed by:

 • Our system administrators.
 • Our supporters when they (in order to provide support) need to get the information about the client accounts and access.
6. THIRD PARTY ACCESS TO YOUR DATA

We don’t share your data with third-parties in a way as to reveal any of your personal information like email, name, etc. The only exceptions to that rule are for partners we have to share limited data with in order to provide the services you expect from us. Please see below:

ENVATO PTY LTD

For the purpose of validating and getting your purchase information regarding licenses for our theme, we send your provided tokens and purchase keys to Envato Pty Ltd and use the response from their API to register your validated support data. See the Envato privacy policy here: Envato Privacy Policy.

TICKSY

Ticksy provides the support ticketing platform we use to handle support requests. The data they receive is limited to the data you explicitly provide and consent to being set when you create a support ticket. Ticksy adheres to the EU/US “Privacy Shield” and you can see their privacy policy here: Ticksy Privacy Policy.

7. HOW LONG WE RETAIN YOUR DATA

When you submit a support ticket or a comment, its metadata is retained until (if) you tell us to remove it. We use this data so that we can recognize you and approve your comments automatically instead of holding them for moderation.

If you register on our website, we also store the personal information you provide in your user profile. You can see, edit, or delete your personal information at any time (except changing your username). Website administrators can also see and edit that information.

8. SECURITY MEASURES

We use the SSL/HTTPS protocol throughout our site. This encrypts our user communications with the servers so that personal identifiable information is not captured/hijacked by third parties without authorization.

In case of a data breach, system administrators will immediately take all needed steps to ensure system integrity, will contact affected users and will attempt to reset passwords if needed.

9. YOUR DATA RIGHTS
GENERAL RIGHTS

If you have a registered account on this website or have left comments, you can request an exported file of the personal data we retain, including any additional data you have provided to us.


You can also request that we erase any of the personal data we have stored. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes. In short, we cannot erase data that is vital to you being an active customer (i.e. basic account information like an email address).

If you wish that all of your data is erased, we will no longer be able to offer any support or other product-related services to you.

GDPR RIGHTS

Your privacy is critically important to us. Going forward with the GDPR we aim to support the GDPR standard. ThemeREX permits residents of the European Union to use its Service. Therefore, it is the intent of ThemeREX to comply with the European General Data Protection Regulation. For more details please see here: EU GDPR Information Portal.

10. THIRD PARTY WEBSITES

ThemeREX may post links to third party websites on this website. These third party websites are not screened for privacy or security compliance by ThemeREX, and you release us from any liability for the conduct of these third party websites.

All social media sharing links, either displayed as text links or social media icons do not connect you to any of the associated third parties, unless you explicitly click on them.

Please be aware that this Privacy Policy, and any other policies in place, in addition to any amendments, does not create rights enforceable by third parties or require disclosure of any personal information relating to members of the Service or Site. ThemeREX bears no responsibility for the information collected or used by any advertiser or third party website. Please review the privacy policy and terms of service for each site you visit through third party links.

11. RELEASE OF YOUR DATA FOR LEGAL PURPOSES

At times it may become necessary or desirable to ThemeREX, for legal purposes, to release your information in response to a request from a government agency or a private litigant. You agree that we may disclose your information to a third party where we believe, in good faith, that it is desirable to do so for the purposes of a civil action, criminal investigation, or other legal matter. In the event that we receive a subpoena affecting your privacy, we may elect to notify you to give you an opportunity to file a motion to quash the subpoena, or we may attempt to quash it ourselves, but we are not obligated to do either. We may also proactively report you, and release your information to, third parties where we believe that it is prudent to do so for legal reasons, such as our belief that you have engaged in fraudulent activities. You release us from any damages that may arise from or relate to the release of your information to a request from law enforcement agencies or private litigants.

Any passing on of personal data for legal purposes will only be done in compliance with laws of the country you reside in.

12. AMENDMENTS

We may amend this Privacy Policy from time to time. When we amend this Privacy Policy, we will update this page accordingly and require you to accept the amendments in order to be permitted to continue using our services.